สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก ทักษะที่มีห้าชุดของทักษะทั่วไปที่สถาปนิกมีอำนาจมากที่สุดคือ :

1) การปลดปล่อยจินตนาการ

2)ความไวของการออกแบบ

3) ทักษะการนำเสนอ

4) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

5) ทักษะการจัดการ

ทุกคนไม่ได้ จะ กลายเป็น ความเชี่ยวชาญ อย่างเต็มที่ ใน ทุก พื้นที เหล่านั้น หลาย ชดเชย โดยการเป็น พันธมิตรร่วมกับ ผู้อื่น เพื่อให้ได้การ แตกต่าง ตามความเป็นจริงความร่วมแรงร่วมใจทาง สถาปัตยกรรม สูงที่สุด ซึ่ง มี หลาย ฟัน คน จะ มีสาเหตุมาจาก ควาอยากได้ ของ แต่ละบุคคล เพื่อ เสริม ความชำนาญ การจัดการ คนอื่น รวมทั้ง ผลตอบแทนสถาปนิก คนที่ ปรารถนา จะ ตำเนินการ

เป็น บุคลากร มากยิ่งกว่า สถาปัตยกรรม ควรจะมี ความรู้ความเข้าใจ ใน ทุก ความชำนาญ เหล่านี้ นิดหน่อย แม้ว่า พวกเขา จะ ไม่อยู่ ใน กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ ข้างบน สถาปนิก ที นมาซึ่ง อาชีพ แปลงเป็น ความชำนาญ ใน ทั้งหมด ของ พวกเขาทักษะในรายละเอียดเพิ่มเติม

ปล่อย ความคิด ที่จะ หายาก มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จินตนาการ ที่ เป็น ไม่ถูก ยับยั้ง, วิสัยทัศน์ แล้วก็ เปิด ให้ เป็นได้ ทั้งสิ้น

สำหรับการ ขจัดปัญหา โลก ที่ ข้อเท็จจริงนี้ ควรมี บุคลิก ประกอบกิจการ รวมทั้ง หน้าที ของ นักวิทยาศาสตร์ นักแสดง, นัก

ตรรกศาสตร์emotion alist, วิศวกรประพันธ์, นักทฤษฎี กิจกรรㆍ- ตอนที่ มีส่วน ผสม ของ ความต้องการอยากจะรู้ จริง แล้วก็

จินตนาการ ที่ ไม่มี ขอบเขต ที่ เป็น กัน ใน กลุ่ม เด็กตัวเล็กๆ ก็ ชอบ ไม่สนับสนุน แล้วก็ เพื่อ คน ส่วนมาก จะ สูญเสียมันไป พร้อม

ร้องทุกข์ ที่ พบได้บ่อย ใน กลุ่ม คนที่ เรียนจบ จาก สถานทีเรียน สถาปัตยกรรม เกิดเรื่อง เกี่ยวกับ ปริมาณ จำกัด ของ จินตนาการ

ความสร้างสรรค์ ที่ พวกเขา ได้รับอนุญาต ให้ ใช้ ใน สถานทีเรียนความไว สำหรับการ ดีไซน์ รวมทั้ง ความถนัด การรับทราบ ราคะ

รวมทั้งรวม กับ การรับทราบ ของส่วนประกอบ ข้างใน ของ วัตถุ ธรรมชาติ , ทรัพยากร ของ ประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม, เพลงรวม

ทั้ง เครื่องอำนวยความสะควก ที่ มี ศิลปิ ใน ทั่วๆไป

การเล่าเรียน นักออกแบบ รวมทั้ง การ เจอ สูงที่สุด เท่าที เป็นได้ของ ที ยอดเยี่ยม ของ ทั้งหมดทั้งปวง ใน ศิลป์ และก็

สถาปัตยกรรม ซึ่ง รวมทั้ง การเรียน ของ เหตุผล ที่ว่า เพราะเหตุใด ศิลป์ที่ ส่งผลกระทบ อย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับ ผู้คน รวมทั้ง กรรมวิธี

ที่ ศิลปิน สร้าง ประสบการณ์ ความสวยสดงดงาม ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง ใส่ใจ ใน ค่า ของ ประสบการณ์ ความสวยสดงดงามรวม

ทั้ง การเล่าเรียน ธรรมชาติ แขบ ด้านใน ที่ สร้าง สั่ง ที่ พวกเรา เป็น ประสบการณ์ ที่ สวยสดงดงาม ใน ลักษณะ ที่ เป็น หัวใจ ของ สิ่ง

ที่ พวกเรา มีประสบการณ์ ใน งาน ทัศนศิลปิ, ดนตรี,รวมทั้ง สถาปัตยกรรม

ใน สถานศึกษา การออก แบบ มากมาย งาน ของ สตูดิโอ ที่ เกี๊ยว กับการออก แบบ ตึก ที่ สมมุติการบริหารร่างกาย ที่ มี เป้าหมาย เอ

ช่วยทำให้ ผู้เรียน ทำความเข้าใจ สำหรับในการสังเคราะห์ ส่วนประกอบ ทั้งปงง — เว็บ ที่ ปรารถนา ของ ผู้ใช้ลักษณะของอากาศ ,

วิศวกรรม,วัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง, appurtenances, ข้อ จกัด ทางด้านการเงิน รวมทั้ง นๆ-ทั้งผอง สำหรับการดำเนินงาน เชื่อม

โยง กัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ของ ศิลปั คนเขียนแบบจำนวนมาก รวมทั้ง นักออกแบบ ที่ เหมาะสมที่สุด ของเวลา ทั้งสิ้น มิได้ ชอบ

เปลี่ยนเป็นฮนาจ อย่างเต็มเปียม ที่ การบุร ณา การ ส่วนประกอบ ทั้งผ่อง พวกนี้ จนกว่า ภายหลังจากยาวนานหลายปี้ ของ การกระ

ทำ

สถาปนิก

ทักษะการนำเสนอรวมถึงความสามารถในการแสดงวิสัยทัศน์หนึ่งของสถ​​าปัตยกรรมที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้อื่นเห็นได้ ในอดีตนี้

จะสำเร็จในการวาดภาพหรือการสร้างแบบจำลอง ในอนาคตการเป็นตัวแทนมากขึ้นสองและสามมิติของการออกแบบก็จะผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอกลยุทธ์การขัดแย้งใดคนหนึ่งต้องโต้แย้งสำหรับการออกแบบในใบหน้าของฝ่ายค้าน adversarial ที่

แข็งแกร่งที่จะต้องได้รับการฝึกฝนและการเพาะปลูกตัวเป็นเกลียว ทักษะในการจัดการกับการวิจารณ์เชิงลบจะเรียนรู้มากที่สุดที่

ประสบความสำเร็จแยกต่างหากจากการเรียนรู้วิธีการออกแบบ — พวกเขาจะมีทักษะที่แยกจากกัน

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิครวมถึงความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุที่ผลิตและสาเหตุหลักของความล้มเหลว ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐาน

ของการคำนวณโครงสร้างและการคำนวณสำหรับการประเมินความร้อนที่เหมาะสมระบายความร้อนระบายน้ำประปาอุปกรณ์ไฟฟ้า,

ไฟ, อะคูสติกและการระบายน้ำ แม้ว่าวิศวกรมืออาชีพจะได้รับการว่าจ้างในการดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้นหน้าที่วิศวกรรม, สถาปนิก

เป็นที่สุดรับผิดชอบในการทำงานของพวกเขาและจะต้องมีความสามารถในการรู้ว่าถ้าพวกเขากำลังดำเนินการ competently หรือ

ไม่

สถาปนิกสร้างภาพวาดที่ทำงานเพื่อแสดงให้ผู้รับเหมาวิธีการแปลการออกแบบที่เป็นจริง ทำให้ภาพวาดเหล่านี้เป็นหนึ่งในที่สุดค่า

ใช้จ่าย, ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงจากความรับผิดชอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าสาระสำคัญของ

องค์กรการวาดภาพการจัดการและการที่ดีที่สุดของการปฏิบัติที่ผลิตควรจะนำมาใช้ในโรงเรียน, การทดสอบในสนามและ restudied

แล้วในหลักสูตรของการศึกษาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

ทักษะการบริหารจัดการหรือการบริหารห้อมล้อมมากมายของกิจกรรมต่างๆรวมถึงการตลาดและลูกค้า, การจัดการและการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการจัดการสำนักงานบุคลากรการกำกับดูแลการจัดการโครงการการจัดการบัญชีและการเงิน, การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

และการเขียนสัญญาความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมความสัมพันธ์กับชุมชน, และสาขาย่อยหลายอย่างเช่นการลงทุน

ด้านอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคในการจัดการกับหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการธุรกิจได้รับแบบดั้งเดิมในพื้นที่กำจัดจุดอ่อนและ

ส่วนใหญ่ที่เป็นอันตรายส่วนบุคคลของการปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม กว่า 80% ของศิษย์เก่าของโรงเรียนสถาปัตยกรรมทุกที่กล่าวว่า

พวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับรูปแบบของการศึกษาของพวกเขานี้ SFIA เป็นที่ทำงานเกี่ยวกับวิธีการใหม่ที่จะแนะนำปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการภายในสตูดิโอออกแบบหลักสูตรเช่นเดียวกับการให้บริการทางวิชาการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ

สถาปัตยกรรมที่จะคุ้มค่าของชื่อที่จะต้องตอบแทนเ​​พิ่มและกระตุ้นการเจริญเติบโตของมนุษย์และความไวของสติ วิธีที่ดีที่สุดที่เรา

สามารถทำสิ่งที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่แม้ว่าเราจะมีเงื่อนงำหลายอย่างจากสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ เรียนรู้

วิธีการทำเช่นนี้คือภารกิจของโรงเรียนแห่งนี้และทุกคนจะยินดีที่จะช่วยเราในการใฝ่หาภารกิจที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก

สิ่งที่จำเป็นที่จะเป็นสถาปนิก ทักษะที่

มีห้าชุดของทักษะทั่วไปที่สถาปนิกมีอำนาจมากที่สุดคือ :

1) การปลดปล่อยจินตนาการ

2) ความไวของการออกแบบ

3) ทักษะการนำเสนอ

4) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

5) ทักษะการจัดการ

ทุกคน มิได้ จะ กลายเป็น ความชำนาญ อย่างเต็มที่ ใน ทุก พื้นที เหล่านั้น หลาย ทดแทน โดยการ เป็น พันธมิตร ร่วมกับ คนอื่นๆ เพื่อ ได้ความ แตกต่าง อันทีจริง ความร่วมแรงร่วมมือ ทางสถาปัตยกรรม มากที่สุด ซึ่ง มี หลาย พัน คน จะ เกิดจาก ความจำาเป็น ของ แต่ละบุคคลเพื่อ เสริมความชำนาญ การจัดการ คนอื่นๆ แล้วก็ ผลตอบแทน

สถาปนิก คนที่ หวัง จะ ดำเนินงาน เป็น บุคลากร มากยิ่งกว่า สถาปัตยกรรม ควรจะมี ความรู้ความเข้าใจ ใน ทุก ความชำนาญ กลุ่มนี้ นิดหน่อย ถึงแม้ว่า พวกเขา จะ ไม่อยู่ ใน กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ข้างบน สถาปนิก ที่ ส่งผลให้กิด อาชีพ แปลงเปั่น ความเชียวชาญ ใน ทั้งหมด ของ พวกเขา

ทักษะในรายละเอียดเพิ่มเติม

ปล่อย ความคิด ที่จะ หายาก มากที่สุด โดยเฉพาะ จินตนาการ ที่ เป็น ไม่ถูก ยับยั้ง , วิสัยทัศน์ รวมทั้ง เปิด ให้เป็นไปได้ ทั้งปวงสำหรับในการ แก้ไขปัญหา โลก แห่ง ความเป็นจริง

นี้ ควรมี บุคลิกลักษณะ ประกอบกิจการและก็ หน้าที่ ของ นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน, นักตรรกวิทยาemotion alist, วิศวกร กวี, นักทฤษฎี กิจกรรม – ในระหว่างที่ มีส่วน ผสม ของ ความอยากรู้อยากเห็น จริง แล้วก็ จินตนาการ ที่ ไม่มี ขอบเขต ที่ เป็น กัน ใน กลุ่ม เด็กตัวเล็กๆ ก็ มักจะไม่สนับสนุน แล้วก็ เพื่อให้คน จำนวนมาก จะ สูญเสียมัน ไป พร้อม ร้องทุกข์ ที่ พบมาก ใน กลุ่ม คนที่เรียนจบ จาก สถานที่เรียน สถาปัตยกรรม เกิดเรื่องเกี่ยวกับ ปริมาณ จำกัด ของ จินตนาการความสร้างสรรค์ ที่ พวกเขา ได้รับอนุญาต ให้ ใช้ ใน สถานศึกษา

ความไว สำหรับในการ ไซน์ รวมทั้งความชำนาญ กรรับทราบ ราค: แล้วก็ รวม กับ การรับทราบของ ส่วนประกอบ ข้างใน ของ วัตถุ ธรรมชาติ, ทรัพยากร ของ ประวัติศาสตร์ ทางด้านวัฒนธรรม,เพลง รวมทั้ง อุปกรณ์สำหรับฮำนวยความสะดวก ที่ มี ศิลป์ ใน ทั่วๆไป

การเรียน สถาปนิก รวมถึง การ ประสบ มากที่สุด เท่าที่ เป็นไปได้ ของ ที่ ดีที่สุด ของ ทั้งปวง ในศิลปิ และก็สถาปัตยกรรม ซึ่งรวมทั้ง การเรียนรู้ของ เหตุผล ที่ว่า เพราะอะไร ศิลปิ ที ก่อให้เกิดผลกระทบ อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับ ผู้คน รวมทั้ง กระบวนการ ที่ ศิลปิน สร้าง ประสบการณ์ ความสวยความรู้ความเข้าใจ และก็ ใส่ใจ ในคุณประโยชน์ ของ ประสบการณ์ ความสวย รวมทั้ง การเล่าเรียน ธรรมชาติ รูปแขบ ภายใน ที่ สร้าง สั่ง ที่ พวกเรา เป็น ประสบการณ์ ที่ งคงาม ใน ลักษณะ ทีเป็น หัวใจ ของ สั่ง ที่ พวกเรามีประสบการณ์ ใน งาน ทัศนศิลปั , คนตรี, รวมทั้ง สถาปัตยกรรม

ในโรงเรียนการออกแบบมากงานของสตูดิโอที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารที่สมมุติ การออกกำลังกายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ในการสังเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด — เว็บไซต์ที่ต้องการของผู้ใช้สภาพภูมิอากาศ, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, appurtenances, ข้อ จำกัด ทางการเงินและอื่น ๆ — ทั้งหมดในการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใดอย่างหนึ่งของศิลปะ สถาปนิกส่วนใหญ่รวมถึงสถาปนิกที่ดีที่สุดของเวลาทั้งหมดไม่ได้มักจะกลายเป็นอำนาจอย่างเต็มที่ที่การบูรณาการองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จนกระทั่งหลังจากหลายปีของการปฏิบัติ

ทักษะการนำเสนอรวมถึงความสามารถในการแสดงวิสัยทัศน์หนึ่งของสถ​​าปัตยกรรมที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้อื่นเห็นได้ ในอดีตนี้จะสำเร็จในการวาดภาพหรือการสร้างแบบจำลอง ในอนาคตการเป็นตัวแทนมากขึ้นสองและสามมิติของการออกแบบก็จะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอกลยุทธ์การขัดแย้งใดคนหนึ่งต้องโต้แย้งสำหรับการออกแบบในใบหน้าของฝ่ายค้าน adversarial ที่แข็งแกร่งที่จะต้องได้รับการฝึกฝนและการเพาะปลูกตัวเป็นเกลียว ทักษะในการจัดการกับการวิจารณ์เชิงลบจะเรียนรู้มากที่สุดที่ประสบความสำเร็จแยกต่างหากจากการเรียนรู้วิธีการออกแบบ — พวกเขาจะมีทักษะที่แยกจากกัน

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิครวมถึงความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุที่ผลิตและสาเหตุหลักของความล้มเหลว ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐานของการคำนวณโครงสร้างและการคำนวณสำหรับการประเมินความร้อนที่เหมาะสมระบายความร้อนระบายน้ำประปาอุปกรณ์ไฟฟ้า, ไฟ, อะคูสติกและการระบายน้ำ แม้ว่าวิศวกรมืออาชีพจะได้รับการว่าจ้างในการดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้นหน้าที่วิศวกรรม, สถาปนิกเป็นที่สุดรับผิดชอบในการทำงานของพวกเขาและจะต้องมีความสามารถในการรู้ว่าถ้าพวกเขากำลังดำเนินการ competently หรือไม่

สถาปนิกสร้างภาพวาดที่ทำงานเพื่อแสดงให้ผู้รับเหมาวิธีการแปลการออกแบบที่เป็นจริง ทำให้ภาพวาดเหล่านี้เป็นหนึ่งในที่สุดค่าใช้จ่าย, ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงจากความรับผิดชอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าสาระสำคัญขององค์กรการวาดภาพการจัดการและการที่ดีที่สุดของการปฏิบัติที่ผลิตควรจะนำมาใช้ในโรงเรียน, การทดสอบในสนามและ restudied แล้วในหลักสูตรของการศึกษาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

ทักษะการบริหารจัดการหรือการบริหารห้อมล้อมมากมายของกิจกรรมต่างๆรวมถึงการตลาดและลูกค้า, การจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำนักงานบุคลากรการกำกับดูแลการจัดการโครงการการจัดการบัญชีและการเงิน, การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการเขียนสัญญาความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมความสัมพันธ์กับชุมชน, และสาขาย่อยหลายอย่างเช่นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคในการจัดการกับหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการธุรกิจได้รับแบบดั้งเดิมในพื้นที่กำจัดจุดอ่อนและส่วนใหญ่ที่เป็นอันตรายส่วนบุคคลของการปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม กว่า 80% ของศิษย์เก่าของโรงเรียนสถาปัตยกรรมทุกที่กล่าวว่าพวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับรูปแบบของการศึกษาของพวกเขานี้ SFIA เป็นที่ทำงานเกี่ยวกับวิธีการใหม่ที่จะแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสตูดิโอออกแบบหลักสูตรเช่นเดียวกับการให้บริการทางวิชาการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สถาปัตยกรรมที่จะคุ้มค่าของชื่อที่จะต้องตอบแทนเ​​พิ่มและกระตุ้นการเจริญเติบโตของมนุษย์และความไวของสติ วิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำสิ่งที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่แม้ว่าเราจะมีเงื่อนงำหลายอย่างจากสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้คือภารกิจของโรงเรียนแห่งนี้และทุกคนจะยินดีที่จะช่วยเราในการใฝ่หาภารกิจที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *