บ้านผนังอิฐช่องลม เติมอากาศเติมความเป็นส่วนตัว

บ้านอิฐช่องลม

บ้านอิฐช่องลม

บ้านอิฐช่องลม ใน ประเทศไทย พวกเรา ไม่ได้ มีเพียงแค่ เชื้อชาติเดียว ที่มาพักอาศัย ในหนึ่งหมู่บ้าน อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมี ผู้คน ที่ ย้ายถิ่นมาจาก หลาย

ถิ่น หลายประเทศพวกเรา ก็เลย มีการ ส่งผ่านความนึกคิด และก็ วัฒนธรรม ที่แทรก อยู่ใน “บ้าน”ต่อๆกันจาก สมัย สู่ สมัย หากเป็น ยุคนี้ ยิ่งส่งต่อ ผ่าน การ

ติดต่อสื่อสาร ผ่านประเทศ ผ่าน วัฒนธรรม ที่ง่ายดายมากยั่งขึ้น ขึ้นไป อีก ทำให้ พวกเรา ได้มองเห็น บ้าน แบบ ญี่ปุ่นใน ยุโรป บ้านแบบยุโรป ในไทย ฯลฯ

ประเทศเวียดนามก็อย่างเดียวกัน ใน Tra Vinh เมือง ที่เต็มไปด้วย อากาศ ที่ บริสุทธิ์ การต้อนรับแล้วก็เสน่ห์ แบบ บ้านนอก เมืองนี้ ยังคงมี เจดีย์ แบบ เริ่ม

แรก รวมทั้งพื้นที่ พักอาศัย เยอะแยะ และก็ ปรากฏ กลิ่น ของ การประสมประสาน สถาปัตยกรรมเวียดนาม จีน รวมทั้งเขมร ผ่านวัฒนธรรม (cross-cultural)

ได้อย่างน่าดึงดูด บ้านหลัง นี้ก็มี หลาย แนวความคิด ที่ ไม่ได้ มาจาก ที่เดียว แล้ว เอามารวมกันได้ ลงตัวครับ

 

บ้าน ขนาด 148 ตารางเมตร ที่ สะดุดตา ด้วย เส้นโค้ง ของ ประตู มุมหลังคาจั่วสูง รวมทั้งฝาผนัง ก้อนอิฐ นี้ เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก การคิด ของ

คนเขียนแบบ ก่อนจะ คิดแผน ก่อสร้างบ้าน ว่า คนสมัยใหม่ ๆ จะมี ความเกี่ยวข้องกับ สั่งแวดล้อมยังไง โดยยิ่งไปกว่านั้นตึก กับ ที่อยู่ ใกล้เคียง เพื่อพวกเขา

สามารถรวมกัน อย่าง กลมกลืน โดย ไม่ ทำให้จิตวิญญาณ แล้วก็ ความ เป็นตัว ตนของ บ้าน ลดน้อยลง ซึ่ง ผลสรุป ออกมา ที่ คนเขียนแบบ เลือก ใช้ ก้อน

อิฐ ก่อตัวเป็น ชั้นนอกสุด เพื่อคุ้มครองป้องกัน บ้าน ทั้งผอง เนื่องจากว่า ก้อนอิฐที่ เป็นสิ่งของ เขตแดน ไม่ แตกต่าง จาก บ้านรอบตัว แม้กระนั้นดีไซน์ให้วาง

แบบ ตัดทอน เนื้อหา ลง มี ฟังก์ชัน ใช้งาน ใหม่ๆ ทั้งยัง ด้านใน และก็ ด้านนอก ดังเช่น ฟาซา ด ที่ มี ช่องว่าง เล็กๆ ให้เชื่อมต่อ กับ ข้างนอก ได้ เวลาที่ ยัง มี

ความเป็นส่วนตัวอยู่ เป็นการแปลความหมาย ของใหม่ ที่อยู่ ใน ความเก่าแก่ ได้ แบบ ไม่ อายการจัดเรียง บัฟเฟอ ร์ หรือ กันชน ให้ บ้าน อย่างเช่น ล็อบบี้

ระเบียง รวมทั้ง เฉียงเพื่อ บ้าน มี มี ระยะห่าง จาก ถนนหนทาง หรูหรา ความเป็นส่วนตัว อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป

งานไม้และอิฐที่คุ้นเคยทำให้ผู้สูงวัยที่อยู่อาศัยในชั้นล่างไม่รู้สึกแปลกที่แปลกทาง บ้านร่วมสมัยแห่งนี้จึงย้ำความทรงจำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมดั้งเดิม แต่ดู

สดใหม่และกลมกลืนกับภูมิทัศน์ เสมือนกำลังสานต่อระหว่างเก่ากับใหม่ ความเป็นส่วนตัวกับการเปิดออก และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนหลายรุ่น

ครอบครัว ซึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะทำให้บ้านเป็นที่พักพิงที่อุ่นใจสำหรับ “ทุกคน”

การใช้งานอิฐไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว แต่ใส่ไอเดียให้หลากหลายเพื่อให้เกิดดีไซน์ที่ร่วมสมัยและได้ฟังก์ชันใช้งานใหม่ ๆ ที่หลากหลาย พร้อม ๆ กับตอบ

สนองสภาพแวดล้อมในบรรยากาศแบบท้องถิ่น (microclimate) ที่มีลักษณะเฉพาะ อย่างเช่นการเรียงตัวอิฐสลับหว่างแบบทึบธรรมดา เรียงแพทเทิร์นให้มี

Texture นูนขึ้น เรียงร้อยสลับเว้นช่องว่างให้กลายเป็นช่องลม ช่องว่างเล็ก ๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมแสงและลม ช่วยเพิ่มพื้นที่หายใจ อากาศบริสุทธิ์

ไหลเวียนได้ดีในบ้าน ในขณะเดียวกันก็มีส่วนทึบที่ทำหน้าที่กั้นกรองแสงไปด้วยในตัว

แปลนบ้านได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านในชนบทแบบดั้งเดิม ที่จะแบ่งการใช้งานออกเป็นสามส่วนคือห้องโถงกลางซึ่งเป็นเสมือนใบหน้าของบ้านและปีก

อาคาร 2 ด้าน  พื้นที่หลักอย่างสำหรับแท่นบูชาบรรพบุรุษ ห้องพักผ่อนรับแขก ทานข้าว อยู่เรือนกลางและห้องนอนจะอยู่ด้านข้าง ห้องเก็บของอยู่เรือนหลัง

เล็ก ส่วนบ้านใหม่นี้จะเรียงลำดับมุมนั่งเล่น โต๊ะทานข้าว และครัว เข้าไปในแนวลึกตามรูปร่างของบ้าน (เมื่อดูแปลนตัดข้างจะเห็นว่าห้องหลักทั้งสามส่วนอยู่

กลางบ้าน) และจัดแปลนแบบเปิด (open plan) ลดผนังที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้การใช้งานแต่ละส่วนของบ้านสะดวกและลื่นไหลขึ้น ส่วนห้องนอนหลักอยู่บน

ชั้น 2

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในบ้านนี้ เพื่อสร้างความสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศคือ การสร้างหลังคาให้เป็นจั่วสูงเพื่อลดระนาบในการรับแสงแดด แล้วเจาะเชื่อมพื้นที่

ชั้นล่างและชั้นบนให้เป็นโถงสูง (Double Volume) ในใจกลางบ้าน ซึ่งจะเอื้อให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงและระบายออกจากตัวบ้านได้ดี การเปิดพื้นที่

ในแนวตั้งยังเชื่อมพื้นที่ระหว่างสองชั้นให้ใกล้ชิดทำให้สื่อสารกันง่ายขึ้นด้วย

ผนังและหลังคาบางส่วนเปลี่ยนจากผนังและวัสดุมุงหลังคาทึบ มาเป็นการใช้แผ่นอิฐร้อยเรียงให้มีช่องว่างเป็นช่องแสงและช่องลม ส่วนผนังจะเปิดรับอากาศ

และระบายความร้อนได้ดีเหมือนผนังหายใจได้ สำหรับหลังคาก็ทำหลังคา 2 ชั้น ด้านบนสุดเป็นวัสดุโปร่งใสโพลีคาร์บอเนต ชั้นในเป็นแผ่นอิฐร้อยใส่เหล็ก

กลมสลับหว่างเปิดรับแสงธรรมชาติจากด้านบนพร้อมๆ กับ Skylight ตรงสันหลังคา ทำให้บ้านไม่ขาดแสงจนแทบไม่ต้องเปิดไฟส่องสว่างในช่วงลกางวัน

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มาก

ผลพลอยได้ของการเดินทางของแสงที่ลอดผ่านช่องว่างฟาซาดแล้วตกกระทบในตัวบ้าน ทำให้เกิดเอฟเฟ็กซ์ของแสงและเงาทึบสลับโปร่ง และเปลี่ยนรูป

ร่างไปตามทิศทางการเดินทางของแสง สร้างมิติที่น่าสนใจให้กับบ้าน ในส่วนของคนที่กังวลเรื่องฝุ่น ควันที่จะผ่านเข้ามาตามช่องทางนี้ สามารถป้องกัน

ปัญหานี้ได้ด้วยการทำผนังสองชั้น ชั้นนอกเป็นฟาซาดช่องลม ส่วนชั้นในเป็นผนังกระจกเปิด-ปิด ได้ ก็จะทำให้บ้านตอบโจทย์การใช้งานได้มากขึ้น

 

ในขณะที่วัสดุและของตกแต่งมีกลิ่นอายความเป็นเวียดนามที่เน้นธรรมชาติ อย่างไม้ อิฐ  ก็ยังเห็นการใส่วัสดุ ฟังก์ชัน และลูกเล่นใหม่ ๆ ที่ทำให้บรรยากาศ

โดยรวมของบ้านมีความร่วมสมัย ที่ตั้งใจหยิบจับมารวมกันได้อย่างน่าสนุก

 

ออกแบบบ้าน :  บ้านในเวียดนาม แม้จะได้รับอิทธิพลจากท้องถิ่นปนจีน หรือโคโรเนียล ตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่หลัก ๆ มักจะเห็นการ

ความร่วมมือกับสถาปัตยกรรมการก่อสร้างกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุและการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอก ทุกส่วนของบ้านจะเปรียบเหมือน

แต่ละส่วนของร่างกายที่วางให้สอดคล้องกัน และจะมีที่ว่างเอาไว้นั่งเล่นรับแขกพูดคุยกลางบ้านคล้ายบ้านดั้งเดิมของหลายภาคในไทย แต่เมื่อยุคสมัย

เปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน สภาพแวดล้อมและอากาศก็เปลี่ยนไป บ้านก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้อง อาจจะต้องเพิ่มสิ่งใหม่ ลดสิ่งเดิม เจือความทรงจำเดิมลง

ไปในบางจุด เพื่อให้การอยู่อาศัยยังสบาย ๆ ในขณะที่ความทรงจำเดิมยังคงอยู่

Lola
ออกแบบบ้าน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *