บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)

กนอ.ให้ AMATA ขยายพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง อีกพันไร่ รองรับลงทุน EEC

กนอ.ให้ AMATA ขยายพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง อีกพันไร่ รองรับลงทุน EEC

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้ขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) เนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ พื้นที่อำเภอปลวกแดง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการขยายจากพื้นที่เดิมในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ในกลุ่มบมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) โดยโครงการดังกล่าวฯ สอดรับกับนโยบายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของทางรัฐบาล ที่ตั้งเป้าให้ปี 2564 เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างเต็มที่ โดยวางเป้าหมายการลงทุนไว้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ พื้นที่อีอีซีถือเป็นปัจจัยหลักต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่มุ่งเป้าสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ และเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุน แม้ว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่โครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอยู่ และเห็นภาพชัดเจน ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ เป็นภาพที่นักลงทุนต่างชาติรับทราบมาอย่างต่อเนื่อง

“นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) อยู่ในพื้นที่เป้าหมายรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจลงทุนในพื้นที่ โดยทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอีอีซีทุกด้านทั้งการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงข่าย 5G ในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นจุดดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกให้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่อีอีซีได้”นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวอีกว่า สำนักข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ 17 ประเทศในปี 2564 โดยอนาคตเศรษฐกิจของไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ด้วยเหตุผลที่ว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดประเทศให้นักลงทุนเดินทางเข้ามาได้ก็จะมีนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่และสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักข่าวดังกล่าวได้ยกไทยให้เป็นตลาดเกิดใหม่ที่ดึงดูดใจที่สุดในปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแม้จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดี ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น และในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการนำวัคซีนมาใช้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อาจทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้และส่งผลให้กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ

สำหรับการขยายพื้นที่นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง ถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาพื้นที่และทำการขาย/ให้เช่าพื้นที่ได้ทั้งหมดภายใน 5 ปี และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 32,176 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8,000 อัตรา โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของนิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ufa

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ: ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งเอเชีย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ มีสำนักงานแห่งใหญ่  ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริหารงานโดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ปัจจุบันอมตะเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะมีลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกจำนวนมากกว่า 1,000 ราย จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) เติบโตขึ้นคิดเป็นอัตราเกือบร้อยละสิบ (10%) ลูกค้าต่างๆซึ่งถือเป็นครอบครัวของอมตะนั้นล้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนำจัดอันดับของ Fortune 500 อาทิ Toyota, BMW, Sony Mobile, Bridgestone. Mitsubishi Electric, Colgate Palmolive, Kao, Daikin, Pepsi-Cola, CanadOil, Sumitomo Rubber และ Yokohama Tire Manufacturing

คำว่า อมตะ เป็นภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า “นิรันดร” หรือ “กัลปาวสาน” คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และทีมงานบริหารทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ด้วยอุดมการณ์ความมุ่งมั่นด้านการให้บริการ อมตะได้ประกาศแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็น “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท    นิคมอุตสาหกรรมของอมตะสองแห่งในประเทศไทย คือ อมตะซิตี้ ชลบุรีและอมตะซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ อีสเทิร์น ซีบอร์ด ซึ่งธนาคารโลกยกให้เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเอเชีย

อมตะมีความเชี่ยวชาญในการวางแผน การพัฒนา การบริหารจัดการ และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร อมตะไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการหาทำเลที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความพร้อมในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครันแก่นักลงทุนและพนักงานที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม   ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนั้น มีถนนที่สร้างตามระบบมาตรฐานสากล มีการประสานกับตำรวจในพื้นที่เพื่อรองรับมาตรการรักษาความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน มีพื้นที่สีเขียวซึ่งได้รับการจัดสรรและดูแลอย่างดี นอกจากนั้น ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ อมตะมีแนวคิดที่จะพัฒนา “เมืองวิทยาศาสตร์” เพื่อการวิจัยและพัฒนา

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการดำเนินกิจการในทันที   อมตะ มีโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าพร้อมทีมสนับสนุนทางเทคนิค   พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะยังสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องที่พักอาศัย ร้านค้า   และแหล่งช็อปปิ้ง นอกจากนี้ อมตะ ยังมี “ถนนการเงิน” ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารทั้งหลายตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน นอกจากนั้น ในนิคมอมตะยังมีงสถาบันการศึกษา อาทิ เ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเกษตร (พหุภาษา) สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ และสถาบันฝึกวิชาชีพช่างเทคนิคไทย-เยอรมัน ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง ที่โดดเด่นเหนือสิ่งอื่นใด ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีสนามกอล์ฟ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก อมตะ สปริง คันทรีคลับ  ที่สวยงาม  เขียวขจี และท้าท้ายนักกอล์ฟ ด้วยหลุมกอล์ฟลอยอยู่เหนือน้ำ (Floating Green)

จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อมตะจึงได้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศเวียดนาม ชื่อว่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มีพื้นที่ 700 เฮกเตอร์ และมีทำเลเยี่ยมติดกับทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเชื่อมต่อถึงทางภาคใต้และภาคเหนือของเวียดนาม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มีการลงทุนมากกว่า 1.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 25,000 คน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมของอมตะทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ประเทศไทย
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประเทศไทย
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียดนาม

 

Lola
Uncategorized

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *